5/4/2020 18:26:07

  • Περιπολικό
  • Διαθέσιμο
  • Επιφυλακή
  • Μη Διαθέσιμο
  • Αγνωστο - Δεν έχει γίνει ενημέρωση
EΚΑΛΗ - Ο.Ε.Δ.Δ.
ΕΚΑΛΗ 3  2500 lt 
ΕΚΑΛΗ-1  2600 lt 
ΕΚΑΛΗ-4  600 lt 
ΡΟΔΟΠΟΛΗ - ΕΔΔΔ
ΡΟΔΟΠΟΛΗ 1 1ο  1000 lt 
ΡΟΔΟΠΟΛΗ 1 2ο  2500 lt 
ΡΟΔΟΠΟΛΗ 2  7000 lt 
ΡΟΔΟΠΟΛΗ 3  2000 lt 
ΡΟΔΟΠΟΛΗ 4  500 lt 
ΡΟΔΟΠΟΛΗ 7  5000 lt 
Σ.Ε.Π.Π. ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1  2500 lt 
ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2  2500 lt 
ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 3  5000 lt 
ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 4  600 lt 
ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 5  8500 lt 
ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 6  13000 lt 
Σ.Π.Π.Α ΑΝΟΙΞΗ
ΑΝΟΙΞΗ Α3  770 lt 
ΑΝΟΙΞΗ Α1  850 lt 
ΑΝΟΙΞΗ Α2  1500 lt 
ΣΠΠΕΚ ΚΡΥΟΝΕΡΙ
ΚΡΥΟΝΕΡΙ 1  600 lt 
ΚΡΥΟΝΕΡΙ 2  1500 lt 
ΚΡΥΟΝΕΡΙ 3  5000 lt 
ΚΡΥΟΝΕΡΙ 4  600 lt 
ΚΡΥΟΝΕΡΙ 5  5000 lt 
ΚΡΥΟΝΈΡΙ 6  12000 lt 
ΚΡΥΟΝΕΡΙ 7  12000 lt 
ΚΡΥΟΝΕΡΙ 9  8000 lt 
ΑΦΙΔΝΕΣ-Σ.Ε.Α.Δ.
ΑΦΙΔΝΕΣ 1  800 lt 
ΑΦΙΔΝΕΣ 10
ΑΦΙΔΝΕΣ 2  10000 lt 
ΑΦΙΔΝΕΣ 5  1500 lt 
ΑΦΙΔΝΕΣ 6  700 lt 
ΑΦΙΔΝΕΣ 7  500 lt 
ΑΦΙΔΝΕΣ 8  600 lt 
Εθε.Κα.Π.
Καπανδρίτι 1  5000 lt 
Καπανδρίτι 2  500 lt 
Δ.Α.Κ.
Δ A K - 5  1000 lt 
Δ A K - 9  1000 lt 
Δ.Α.Κ. - 1  2500 lt 
Δ.Α.Κ. - 3  1500 lt 
Δ.Α.Κ. - 4  1000 lt 
Δ.Α.Κ. - 6  600 lt 
Δ.Α.Κ.- 2  12000 lt 
ΜΑΚΙΠ
ΜΑΚΙΠ 1  800 lt 
ΜΑΚΙΠ 2  2500 lt 
ΜΑΚΙΠ 3  850 lt 
ΜΑΚΙΠ 4  650 lt 
ΜΑΚΙΠ 5  16000 lt 
ΜΑΚΙΠ 6  1000 lt 
Ε.ΔΑΣ.Α
ΕΔΑΣΑ-1  600 lt 
ΔΑΠΑΧΟ
ΔΑΠΑΧΟ 1  500 lt 
ΔΑΠΑΧΟ 2  1500 lt 
ΔΑΠΑΧΟ 3  5000 lt 
Ε.Δ.Δ.ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 1  800 lt 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 2  1500 lt 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 3  500 lt 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 4  7500 lt 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 5
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 6
ΒΥΡΩΝΑΣ - Ο.Α.Ε.
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - Ε.Ο.Δ.Π.Η.
ΒΑΡΗ
ΒΑΡΗ 1  870 lt 
ΒΑΡΗ 2  8000 lt 
ΒΑΡΗ 3  1500 lt 
ΠΑΙΑΝΙΑ
ΠΑΙΑΝΙΑ 1  950 lt 
ΠΑΙΑΝΙΑ 2  500 lt 
ΠΑΙΑΝΙΑ 3  5000 lt 
ΚΟΥΒΑΡΑΣ
ΚΟΥΒΑΡΑΣ 1  500 lt 
ΕΟΜΑΚ - ΑΡΤΕΜΙΔΑ
ΑΡΤΕΜΙΔΑ 1  600 lt 
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ - Σ.Ε.Δ.Μ
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 1  500 lt 
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 2  800 lt 
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 3  10000 lt 
ΠΥ.Σ.ΕΘ (ΝΕΟΥ ΒΟΥΤΖΑ - ΠΡΟΒΑΛΙΝΘΟΥ)
ΒΟΥΤΖΑΣ 1
ΒΟΥΤΖΑΣ 2  600 lt 
ΒΟΥΤΖΑΣ 4  2500 lt 
ΒΟΥΤΖΑΣ 5  5000 lt 
ΒΟΥΤΖΑΣ 6  5000 lt 
ΒΟΥΤΖΑΣ 7  5000 lt 
ΒΟΥΤΖΑΣ 8
ΒΟΥΤΖΑΣ 9