5/4/2020 19:57:35


Κεντράρετε τον χάρτη στην περιοχή που επιθυμείτε και πατήστε το κουμπί "Κρουνοί" για την εύρεση κρουνών στη συγκεριμένη περιοχή. Όσο μεγαλύτερη η εστίαση του χάρτη τόσο πιο εύστοχα αποτελέσματα θα έχετε.
Όσα οχήματα εμφανίζονται στέλνουν σήμα GPS. Για την παρακολούθηση οχήματος πατήστε το κουμπί "Ενημέρωση" ώστε να μην χάσετε τις πληροφορίες του χάρτη.
Το firecom δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ελλειπή ή λανθασμένη πληροφόρηση. Οι πληροφορίες παρέχονται απο τις Εθελοντικές Ομάδες και ενδέχεται να έχουν απόκλιση απο την πραγματικοτητα.