Επικίνδυνα Υλικά

Τι είναι ο τετραψήφιος αριθμός υλικού;